Generalforsamling                                                                                                                           Referat 29-04-2024

Valg af dirigent: Mikkel Mathiessen

Stemmetæller: Franz Geisler

Formandens beretning:

Formand fortæller om div. Problemer der har været med UKC og Halsnæs kommune

ang. den manglende rengøring, og mangel på samarbejde, om olliestedets fremtid.

Bestyrelsen har nu valgt at lægge kræfterne i Hillerød sammen med Street lab, her skal der bygges et nyt Streetlab med et areal på 800m2.

Formanden fortsætter med at fortælle om de positive ting i olliestedet bl.a nyt gulv og nyt lys.

Olliestedet open vil blive afholdt, men hvor ved vi ikke endnu, der er sendt forespørgsel til UKC om ØSF/NSF må afholde olliestedet i Ølsted, ellers vil det blive afholdt i Copenhagen Skatepark.

Økonomi:

Regnskab er godkendt og der er pt. kun 1600,- i kassen, men der er købt ind til kiosken og div.

NSF vil i det nye år oprette en fast konto i banken.

NSF vil oprette en Nem konto.

Næstes år kontingent skal vedtages: vi forbliver på 100,- pr. år

Indkommne forslag:

Det bliver foreslået, at ØSF ikke vil fortsætte samarbejde med Halsnæs kommune og UKC, og derfor ligger der forslag fra Franz, om at vi flytter hjemsted til Hillerød og ændrer navn til NSF ” Nordsjællands Skateboard Forening ”

Dette forslag er på afstemning: 12 stemmer for (enstemmigt vedtaget)

Valg af formand: Franz Geisler genopstiller, og er valgt.

Valg af næstformand: Patrick Schouw stiller op, og er valgt.

Valg af kasserer: Jesper Pullich stiller op, og er valgt.

Valg af 2 bestyrelses-medlemmer: Per Olsen og Nicolai Andersen stiller op. og er begge valgt. 

Valg af 2 stk. suppleanter: Mathias Claesson fra Street lab og Asgar Svensson stiller op, og er begge valgt.

Valg af revisor: Kirsten Arvesen genopstiller og er valgt.

Evt.

  1. Bliver der afholdt Olliestedet open igen i år ?? det arbejder vi meget hårdt på

Det vil blive afholdt i Ølsted. Hvis kommunen siger nej, vil Olliestedet Open 2024 blive afholdt i Copenhagen Skatepark. (Out of office!) Bestyrelsen arbejder benhårdt på denne opgave, fordi der 20års jubilæum for Olliestedet Open i år.

  • hvorfor skal olliestedet afholdes om efteråret, tidspunktet er opstået i forbindelse med, da olliestedet blev bygget, og har altid været afholdt her, og er bare kørt igennem hver år. Hvis der kommer forslag om at flytte dette arrangement, vil der blive set på dette.
  • en hyggedag på arealet ved FIF i Hillerød med grill og lidt præmier vil vi gerne arrangere, evt. en lille arbejdsdag til at klare gøre spottet i Hillerød. Dato for lille reparations-dag skulle gerne blive inden. Vi mangler nogle til dette. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
  • der bliver lavet en ny Messenger-gruppe til den nye bestyrelse, inklusive suppleanter.
  • Valg af nyt logo til den nye klub NSF, Patrick arbejder videre på dette.
  • Franz laver To Do lister og indkalder til første bestyrelsesmøde snarest.