Olliestedet kapitel 2

Fakta, falske påstande og aktindsigter.

Underskriftindsamlinger og støtterklæringer.

I dag vil vi følge op på dele af vores andet brev til byrådet, og have fokus på nogle af de ting, vi tidligere har skrevet til Halsnæs kommune om.

Men allerførst vil vi endnu engang gerne sende en kæmpe tak, til alle jer, der har støttet vores underskrift-indsamling og også kommet med gode konstruktive kommentarer.

Vi har også fået støtte-erklæringer fra både Skateboard-komiteen og Rullesport Danmark, hvilket kun bekræfter os i, at vi forhåbentlig ikke kæmper forgæves.

Vi har overleveret underskrifter, kommentarer og støtte erklæringer samt andet materiale til Udvalget for kultur, idræt og demokrati, og Halsnæs kommune, som er dem der i sidste ende, kan ændre på Olliestedets fremtid.

Status er, at vi stadig ikke har fået et officielt svar fra hverken Byrådet eller administrationen. Dog har vi fået enkelte svar fra nogle af byrådsmedlemmerne, og det skal de have stor tak for.

Et af de store punkter, har været klager over mangel på rengøring gennem snart flere år, og vores dokumentation af kvaliteten heraf, med dato og billeddokumentation, sendt til UKC (efter aftale med UKC)

Det har desværre ikke udmøntet sig i en hal der er mere sikker at skate i, og derfor har vi også søgt en del aktindsigter i blandt andet budgetter, rengøringskontrakter og mail-korrespondancer i UKC og Halsnæs kommune. Det har vi været nødt til, for at bevise at UKC spreder falske rygter om ØSF, få indblik i urent trav i byrådet og få fakta om detaljerne i rengøringen, da vi følte vi fik en ny historie hver gang vi gik til UKC.

Vi mangler stadig svar på en masse spørgsmål, men indtil videre ved vi at:

UKC både i deres høringssvar og et svar til et udvalgsmedlem, direkte har sagt/skrevet, at ØSF kræver mere rengøring, end der er budgetteret med. Det har vi aldrig gjort.

Vi ved nu også, at der ikke findes hverken kontrakter eller skriftlige aftaler, på den rengøring der betales for i Olliestedet, til trods for at dette årligt beløber sig til over 100.000 kr!!! Endda selvom at UKC gentagne gange mundtligt har sagt til vores Formand m.fl at der forelå en kontrakt, men de ikke kunne komme ud af kontrakten.

Men vi er også, via aktindsigterne, blevet klogere på hvad UKC siger, der er aftalt, med hensyn til rengøring i hallen. Desværre stemmer det overhovedet ikke ens med vores oplevelse, men vurder selv om gulvet bliver vasket 50 gange årligt, og ramperne bliver fejet 46 gange om året!!!

Vi ved også nu, at der er indtil videre, er brugt 588 medarbejdertimer i hallen i år, men der er ikke en klar definering af hvad timerne er brugt til. Nogle er måske til at lukke af om aftenen eller at feje, men det er meget uklart. Vi vil dog forsøge at få mere viden om dette gennem nye aktindsigter.

Vi har også bedt om aktindsigt i næste års budget for Olliestedet, men der var svaret også til at dø af grin over, så vi har fremsendt nye ønsker om aktindsigter, hvor vi har forsøgt at gøre os mere specifikke.

Vi har også bedt om indsigt i, hvor mange foreninger der har søgt en lokaletildeling, uden af få en, men der blev vi heller ikke meget klogere. Vi bliver dog ved med at skubbe på, fordi Halsnæs kommune, i vores optik, ikke følger den gældende lovgivning på området.

Her på siden finder du noget af den viden vi har nu: Aktindsigter

Vi lægger det ind under en fane der hedder ”Aktindsigter mm”, hvis du vil dykke mere ned i tallene.

Bestyrelsen i ØSF